Coaching

På rette vej

I den individuelle coachingsamtale anvender vores konsulenter en række forskellige redskaber og samtaleformer, samt hele deres viden og erfaring til at rådgive kunden om de udfordringer, der presser sig på for kunden. Hvad enten det drejer sig om ledelsesmæssige udfordringer, karriere-overvejelser, konflikthåndtering eller personlig udvikling vil vi veksle og vælge mellem vores mange forskellige tilgange i et spektrum fra spørgsmål og coaching til decideret rådgivning.

coaching hjemmesde.jpg            

Coaching er ikke kun et effektivt redskab i forhold til enkeltmenneskers udvikling. Også teams kan med fordel anvende coaching som middel til at styrke deres samarbejde og resultater.

Coaching med reflekterende teams, gruppe-coaching og makker-coaching er blot nogle af navnene på de mange metoder, hvorved man kan åbne op for et fælles udviklingspotentiale i et team. Coaching af teams bidrager til at skabe et frirum, hvor der er tid og overskud til dialog, refleksion og læring, og hvor deltagerne på frugtbar vis sættes til at tænke over deres dobbelte rolle som både individ og teammedlem.

Individers styrker og svagheder viser sig jo trods alt tydeligst i de tætte relationer til andre individer - som for eksempel i teamet.

 

Strategisk sparring

En mur at spille bold op ad

Når chefen skal lægge nye strategier, søger mange sparring og rådgivning hos en ekstern konsulent, og det gør de klogt i, for en af de afgørende faktorer for en strategis egnethed og kvalitet er, at den er blevet forklaret mange gange, og at der er stillet mange spørgsmål til den - også gerne af den kritiske slags.

Strategisk sparring med en konsulent fra Human House giver strategiudvikleren en mur at spille bold op ad, og tillige nogle tanker og idéer til inspiration i udviklingen af strategien.

Desuden sikrer sparringssamtalerne, at man minimerer risikoen for at glemme én af de ofte mange faktorer en ny strategi skal tage højde for.