Bestyrelser

Alle tænker på de få politikere i nye byråd, men hvad med de mange, mange tusinde nye deltagere i bestyrelser fra den mindste lille institution til de store profilerede kultursteder?

Fokus i kommunalvalget er naturligvis på de opstillede personer og partier. Hvordan kommer byrådet til at se ud? Hvem bliver borgmester, udvalgsformænd og politikere i det hele taget.

Og det er spændende, og det kommer vi til at høre om i medier og prognoser op til og efter valgt.

MEN - i forbindelse med valget er der efter normal procedure også valg og rokader i alle de mange bestyrelser, råd og udvalg, som i det daglige skal sikre udvikling og drift for kommunens borgere børn, unge og gamle.

OG - som konsekvens af ændringerne bliver erfarne 'gamle rotter' udskiftet med nye 'velmenende amatører', eller de bliver blandet med hinanden på nye måder.

   

Efter kommunalvalget2.png

 

Som i alle andre team og grupper skal der ske en menneskelig og faglig konstituering. Der skal være en fælles forståelse for de formelle roller og mandater, og der skal være en række aftaler om det praktiske samarbejde og gensidige forventninger.

Der er i Danmark en lang og sund tradition for involvering og deltagelse i foreninger og bestyrelser. Derfor starter man ikke helt fra bunden af efter en ændring, men når der bliver skiftet ud, kommer der stort set altid et effektivitetstab, som hverken skyldes de nye eller de gamle, men skyldes at gruppedynamikkerne skal på plads.


Et forslag til praktisk og effektiv indsats
Human House har 25 års ekspertise i at hjælpe grupper i gang og videre, og vi har en specifik og indgående viden om bestyrelser og team, der arbejder under betingelser givet af lovgivning og politiske rammer.

Afhængig af opgaven og behovet sammensætter vi et konsulentteam med vægten på enten organisatoriske kompetencer eller erhvervspsykologiske kompetencer. Eller et passende miks af begge dele. Det er et særkende ved Human House, at vi har begge typer faglighed i gruppen af konsulenter.


To eksempler på konkrete indsatser kan ses her:

1. Kom godt i gang:
En dag - eventuelt to halve dage eftermiddag/aften - om rammer og proces i valgte bestyrelser og råd.

Indhold: Forstå spilleregler og rammer inklusive et par grundregler om forvaltningslovgivning, forstå roller og det legale i at repræsentere forskellige interessenter og synspunkter, forstå de menneskelige forskelle og præferencer i mødekultur og samarbejde.

 

2. Styrk jeres team:
Et seminar for den enkelte bestyrelse. Tid og omfang kan justeres, men for eksempel en dag eller to halve dage. Hvis muligt kan et internatophold anbefales, da det giver ro til proces og snak.

Indhold: Lær hinanden at kende og forstå gruppedynamikken i jeres team. Få lavet en gruppeprofil (test), hvor de enkelte individers præferencer og stærke sider bliver synlige, og gruppens samlede styrker og eventuelle svagheder kan diskuteres i fredstid. Formelle aftaler og procedurer skal også aftales og lægges fast.

 

For nærmere information kontakt:

Jan Hyttel, 40741539, jhy@humanhouse.com