Human House A/S danner kompagniskab med H.C. Vestergaard efter glimrende samarbejde igennem mere end 10 år

Kompagniskabet har til formål at styrke begge firmaers profil, hvor samarbejdet primært vil centrere sig omkring følgende fire opgavetyper:

-    Rekruttering

-    Organisationsudvikling

-    Strategiudvikling

-    Kulturanalyse

I forhold til rekrutteringsarbejdet, så vil fokus for H.C. Vestergaard fortsat være at samarbejde med ansættelsesudvalget fra start til slut i ansættelsesprocessen, hvor Human House vil bidrage med ekspertise i forhold til personlighedsværktøjer og testning af de enkelte kandidater. Sammen kan vi i fællesskab således tilbyde at varetage alle de dele af ansættelsesprocessen, som en given organisation måtte ønske.

Særligt, når det kommer til organisationsudvikling, vil det forøgede samarbejde være til fordel for vores kunder. H.C. Vestergaard har specialiseret sig i organisationsudvikling i den offentlige sektor i mere end et årti, hvor vi i Human House har tilsvarende ekspertise i organisationsudvikling i den private sektor. Sammen kan vi således bidrage med det bedste fra begge verdener, når vi hjælper og støtter en given organisation i dets udvikling eller forandring.

Det samme gør sig gældende, når vi taler strategiudvikling, hvor samarbejdet betyder, at H.C. Vestergaard og Human House vil bidrage med den bedste viden fra både offentlige og private organisationer, når der skal planlægges missioner, skabes eller ændres i værdigrundlaget og udformes konkrete handleplaner.

Med hensyn til kulturanalyse, så vil samarbejdet fortsætte som hidtil mellem H.C. Vestergaard og Human House, og vi tilbyder derfor stadig en valideret og grundig kulturanalyse, der tager udgangspunkt i Scheins teoretiske forståelse af organisationen med Cameron og Quinn analyseapparat som værktøj.

 

Både H.C. Vestergaard og Human House er begejstret for det nye intensiverede samarbejde og ser frem til at rådgive både kommuner, regioner og offentlige såvel som private virksomheder fremadrettet.

Link til H.C. Vestergaards hjemmeside.